Cybersecurity in de zorg: drie video’s om u te informeren en bij te scholen

Onze grote enquête over cybersecurity toont aan dat 67% van de artsen en de apothekers opleidingen wensen te volgen om zich te leren beschermen tegen cyberaanvallen. 

Wij spelen graag in op uw verwachtingen, beste lezers, en stellen daarom in dit programma enkele video’s voor om u te informeren en bij te scholen over de mogelijke bedreigingen op het vlak van informatica.

Klik op deze link om naar het artikel op De Specialist te gaan.

De meest recente cursussen