FAQ - Braintop

Hoe verloopt een geaccrediteerde e-cursus?

Een geaccrediteerde e-cursus bestaat steeds uit meerdere hoofdstukken die in chronologische volgorde moeten worden doorlopen. Zodra u een hoofdstuk hebt voltooid, kunt u naar het volgende hoofdstuk gaan of een vraag beantwoorden en vervolgens naar het volgende hoofdstuk gaan. 

Een rood blokje (timer) onder elke video of vraag geeft de duur van dit hoofdstuk aan. Zodra de weergegeven tijd is verstreken, zal een groene knop met "Volgende hoofdstuk" deze vervangen, zodat u naar het volgende item kunt gaan.

Moet ik een e-cursus in één keer bekijken?

Nee, niet noodzakelijk. De totale duur van een online cursus (zoals aangegeven aan het begin) bedraagt over het algemeen minimum 1 uur. U kunt het in één keer volgen als u dat wilt. 
Maar als u niet de tijd hebt om het in één keer te volgen, kunt u de cursus in meerdere keren verdelen. Braintop onthoudt inderdaad het hoofdstuk waar u bent gestopt en u zal bij uw volgend bezoek automatisch worden doorgestuurd naar de exacte locatie van uw onderbreking.

Ik ben arts en ik heb een geaccrediteerde cursus volledig doorlopen. Wat gebeurt er met mijn punten?

Zodra u een geaccrediteerde cursus hebt voltooid, wordt uw RIZIV-nummer toegevoegd aan een bestand met de artsen die deze cursus 100% hebben gevolgd. Het aantal toegekende punten (CP) wordt aangegeven aan het begin van elke online cursus.

Braintop verstuurt deze bestanden via elektronische weg regelmatig naar het RIZIV. U hoeft zelf niets te doen. De punten die u voor de cursus heeft behaald, kan u later terugvinden in uw accrediteringsdossier bij het RIZIV.

Dit geldt overigens ook voor apothekers-klinisch biologen (RIZIV-nummer beginnend met 6). 

Ik ben apotheker en ik heb een geaccrediteerde cursus volledig doorlopen. Wat gebeurt er met mijn punten?

Aan het einde van een geaccrediteerde cursus, kunt u een attest van deelname downloaden. Dit attest bevat alle details van de online cursus die u hebt gevolgd evenals uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam en uw RIZIV-nummer) in overeenstemming met de voorwaarden opgelegd door Pharfolio.

Het is raadzaam om dit attest zorgvuldig te bewaren. U kunt het ook steeds terugvinden onder "Mijn Account" en vervolgens "Mijn Attesten".

De punten die aan de online cursus zijn gekoppeld, worden dus niet doorgegeven aan Pharfolio.

 

Nog meer vragen?